Onderzoeksgroep

Professor dr. Majone Steketee

Professor dr. Majone Steketee

Promotor

Bijzonder hoogleraar intergenerationele overdracht geweld in gezinnen. Erasmus Universiteit FSW Rotterdam.
Hanna Stolper

Hanna Stolper

Hoofdonderzoeker in het kader van een promotie

Klinisch psycholoog en psychotherapeut.
Jeugd ggz.
Dimencegroep.
E-mail: h.stolper(at)jeugdggz.com
Linkedin
dr. Karin van Doesum

dr. Karin van Doesum

Copromotor

GZ-psycholoog.
Impulz Dimencegroep.
Lieke Imandt

Lieke Imandt

Deelonderzoeker

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GIOS).
Jeugd ggz.
Dimencegroep.
Petra Henselmans

Petra Henselmans

Deelonderzoeker

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GIOS).
Jeugd ggz.
Dimencegroep.
Trijnie Beens

Trijnie Beens

Assistent onderzoeker

Psychotherapeut en GZ-psycholoog werkzaam bij de Ermelosche Psychologenpraktijk.
Betrokken als moderator en/of assistent moderator bij de groepsinterview/focusgroepen en interviews van de deelnemers.
Leentje van den Berg

Leentje van den Berg

Ondersteuner

Secretaresse Jeugd ggz.
Dimencegroep.
Marjolein van der Vegt

Marjolein van der Vegt

Orthopedagoog

Jeugd ggz.
Mail: m.vandervegt(at)jeugdggz.com
Anne Lynn

Anne Lynn

Stagair algemeen

Jeugd ggz team Zwolle.
Masterstudent Levenslooppsychologie.
a.bijl(at)jeugdggz.com