M. Rexwinkel, H. Stolper
Publication year: 2017

Risicofactoren* kunnen grote invloed hebben tijdens de zwangerschap, op het komende
kind en op de vroege ouder-kind relatie. Een analyse van deze risicofactoren stelt ons in
staat om vroegtijdig te signaleren, een consult aan te vragen en indien geïndiceerd een
geïntegreerde (preventieve of curatieve) interventie te formuleren. Het is van belang
om in deze analyse de samenhang tussen kind- , ouder- en omgevingsfactoren en wat
de invloed van deze factoren is op de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en op de zich
ontwikkelende gehechtheid van de baby/peuter te expliciteren (zie schema Papousek
fig 1). Een dergelijk integraal geformuleerd plan voorkomt het risico dat er door
meerdere hulpverleners, elk met eigen doelen naast elkaar gewerkt wordt.

*De aanwezigheid van vier tot zes gematigde risicofactoren (zwart gedrukt) is significant
en sommige risicofactoren zijn zo zorgwekkend dat ze apart aandacht verdienen.
Deze risicofactoren zijn in bijgevoegde bestand in het rood en schuingedrukt weergegeven.

Voor meer informatie zie: www.risicofactorenouderkindrelatie.nl