Hanna Stolper
Publication year: 2022

Kinderen zijn in de eerste levensjaren sterk afhankelijk van hun directe omgeving en hun ouders. Het brein ontwikkelt zich razendsnel en in deze vroege jaren wordt de basis gelegd voor een veilige hechting. Wanneer ouders door eigen problematiek en/of (hechtings-) trauma’s minder beschikbaar kunnen zijn voor hun jonge kinderen, kan dat een bedreiging vormen voor hun ontwikkeling. Ook kan de komst van een kind bij een ouder met een psychische stoornis deze eigen problematiek verhevigen. Psychopathologie kan zo overgaan van generatie op generatie.
In deze presentatie van Hanna Stolper wordt de visie en werkwijze van het Contextueel Behandelen belicht en aan de hand van een casus geïllustreerd. Tevens welke aangrijpingspunten er zijn in de behandeling om ouders te helpen deze overdracht van problemen te voorkomen. Het bevorderen van een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind is een belangrijk topic in deze werkwijze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *