Geïntegreerde en op de context afgestemde zorg in de GGZ voor (aanstaande) ouders en hun jonge kind vormt een aanvulling op het huidige aanbod (KOPP/KVO). Het leidt tot een groter bereik van deze hoog-risico groep. Het sluit aan bij de huidige ontwikkelingen in de wetenschap, waarin onderzocht wordt hoe de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg verhoogd kunnen worden middels ‘personalized medicine’ en het betrekken van de context in de afweging over wat de beste zorg is.

Het sluit tevens aan bij maatschappelijke ontwikkelingen waarbij veel waarde wordt gehecht aan ontschotting van de zorg, de transformatie van de Jeugdzorg (één gezin, één plan, één aanpak), het voorkomen van psychische en gezondheidsproblemen waarvan de oorzaak ligt in de vroege jeugd en de daartoe noodzakelijke paradigmashift in de GGZ van individueel naar meer gezins- en contextgericht werken.